تازه ها:
جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹,Jul 03 2020

آرشیو

یادداشت

آرشیو

پا پیـــچ

تعطیلی 34 روزه شورای شهر آباده
عدم برگزاری جلسات شورا در حساس ترین موقعیت
تعطیلی 34 روزه شورای شهر آباده
http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx