تازه ها:
جمعه ۲۲ فروردين ۱۳۹۹,Apr 10 2020

آرشیو

یادداشت

آرشیو

پا پیـــچ

انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی یکی از کارخانجات شهرستان/مسئولین مسبب فاجعه نباشید!!!
انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی کارخانجات شهرستان:
انتقاد عضو شورای شهر آباده در خصوص تصمیم بازگشایی یکی از...
http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx