تازه ها:
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸,Jul 18 2019

آرشیو

یادداشت

آرشیو

پا پیـــچ

علاقه ای به آمدن ندارم/ باید مشورت کنم/ به آباده ای ها نقد وارد است!/ از باختن ناراحت نشدم
سایه رودربایستی بر سر آباده ای ها؛ گفتگو با علی اصغر عزیزخانی
علاقه ای به آمدن ندارم/ باید مشورت کنم/ به آباده ای ها نقد...
http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx http://www.aviny.com/Voice/quran/index.aspx