طرح انضباط بخشي ترافيكي در شهرستان "آباده" دوشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۹- ساعت ۱۹:۱۱
نصب پرچم "یا فاطمه" در میدان ورودی آباده+عکس يكشنبه ۲۱ دي ۱۳۹۹- ساعت ۲۳:۴۶
پرونده سارقان با 41 فقره سرقت بسته شد چهارشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۹- ساعت ۱۹:۴۱
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در"آباده" يكشنبه ۷ دي ۱۳۹۹- ساعت ۱۰:۳۷
توقیف محموله 7 ميلياردی کالای قاچاق در آباده چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹- ساعت ۲:۵۱
افتتاح دفتر نظارت همگاني 197 در "آباده" چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹- ساعت ۲:۲۶
دستگيري 2 سارق و كشف 16 فقره سرقت در آباده چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹- ساعت ۲:۲۳
116 راس گوسفند قاچاق در"آباده" كشف شد چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹- ساعت ۲:۱۹