تازه ها:
نمایندگی خودرو تشویر
شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۸,Jan 18 2020

آرشیو

یادداشت

گام دوم انقلاب، عرصه ی اعتماد به جوانان/ سلام مرا به فرهنگیان انقلابی استان فارس برسانید
در نخستین مجمع عالی بسیج استان فارس صورت گرفت:
گام دوم انقلاب، عرصه ی اعتماد به جوانان/ سلام مرا به...

آرشیو

پا پیـــچ

بازرسان جدید خانه مطبوعات استان فارس انتخاب شدند

مدیرمسئول آباده نما برای سومین سال متوالی بازرس خانه مطبوعات استان فارس شد

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶:۲۷
کد مطلب: 3265

«حسین کشتکار» مدیرمسئول پایگاه تحلیلی خبری آباده نما برای سومین سال متوالی و دانیال طهماسبی نژاد به عنوان بازرس اصلی و سرکار خانم اسدزاده به عنوان بازرس علی البدل این خانه برای مدت یک سال انتخاب شدند.

به گزارش آباده نما،  با برگزاری انتخابات بازرسان خانه مطبوعات و رسانه های استان فارس بازرسان اصلی و علی البدل این تشکل انتخاب شدند. «حسین کشتکار» مدیرمسئول پایگاه تحلیلی خبری آباده نما برای سومین سال متوالی و دانیال طهماسبی نژاد به عنوان بازرس اصلی و سرکار خانم اسدزاده به عنوان بازرس علی البدل این خانه برای مدت یک سال انتخاب شدند.

نه نفر از اعضای خانه نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات بازرسان اعلام کرده بودند که با مشارکت اعضای خانه، این انتخابات به صورت الکترونیکی و همزمان با انتخابات سایر خانه های مطبوعات کشور، برگزار شد.

 

 

 

 

فهرست نامزدها
ردیف نام خانوادگی، نام تاریخ وضعیت رسانه نقش نامزد به عنوان نوع استخدام
۱ مقدسی، محمدصالح ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تایید نامزدی انتخابات آفتاب شیراز
(چاپی : دو هفته نامه | فارس » شیراز | منطقه ای)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۲ اسدزاده، فاطمه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تایید نامزدی انتخابات آفتاب شیراز
(چاپی : دو هفته نامه | فارس » شیراز | منطقه ای)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۳ کشتکار، حسین ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تایید نامزدی انتخابات آباده نما
(الکترونیک - برخط : پایگاه خبری | فارس » آباده | -)
صاحب امتیاز بازرس غیردولتی
۴ سعادت، علی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تایید نامزدی انتخابات صبح آباده
(چاپی : دو ماهنامه | فارس » آباده | سراسری)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۵ رضائی، علی ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ تایید نامزدی انتخابات شمیم شالیزار
(چاپی : دو هفته نامه | فارس » شیراز | -)
صاحب امتیاز بازرس دولتی
۶ طهماسبی نژاد، دانیال ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ تایید نامزدی انتخابات افسانه
(چاپی : روزنامه | فارس » شیراز | منطقه ای)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۷ مرادی سروستانی، مریم ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ تایید نامزدی انتخابات افسانه
(چاپی : روزنامه | فارس » شیراز | منطقه ای)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۸ شاهسون، علی ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ تایید نامزدی انتخابات تسنیم
(الکترونیک - برخط : خبرگزاری | تهران » تهران | -)
خبرنگار بازرس غیردولتی
۹ بناکار، سعید ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ تایید نامزدی انتخابات عصر مردم
(چاپی : روزنامه | فارس » شیراز | -)
خبرنگار بازرس غیردولتی
نام:
ایمیل:
نظر شما:
 
نظرات بینندگان
test