تازه ها:
نمایندگی خودرو تشویر
چهارشنبه ۱ ارديبهشت ۱۴۰۰,Apr 21 2021
رتبه بندی سایت های استان فارس در سال93 :

وب سایت "آباده نما" در بین ده سایت برتر استان فارس

تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۱:۲۸
کد مطلب: 901

این ارزیابی بر اساس رتبه جهانی الکسای 164 سایت استان فارس ایجاد شده است.

به گزارش آباده نما، سایت زاگ وب دومین رتبه بندی وب سایت های استان فارس را در تاریخ ۱۸-۰۱-۱۳۹۳ منتشر کرد . در این رتبه بندی نسبت به رتبه بندی هفته گذشته ۱۰ سایت برتر استان جایگاه خود را حفظ کردند. در این رتبه بندی پایگاه تحلیلی خبری آباده نما در جایگاه هشتم برترین سایت های استان فارس قرار دارد.

نکته قابل توجه کسب این رتبه توسط آباده نما عدم استفاده از نرم افزار و سایت های افزایش بازدید به صورت مجازی بوده و رتبه کسب شده کاملا واقعی است.

 این ارزیابی بر اساس رتبه جهانی الکسای 164 سایت استان فارس ایجاد شده است.

ده وب سایت برتر استان که توانستند جایگاه خود را در این رتبه بندی حفظ کنند .

  1. shiraze.ir
  2. eshiraz.ir
  3. shiraz1400.ir
  4. darabonline.com
  5. ladestan.com
  6. kazeroonnema.ir
  7. noronline.ir
  8. abadehnama.ir
  9. khabarparsi.ir
  10. asrefars.ir

جدول کامل وب سایت های ارزیابی شده به صورت زیر می باشد

رتبه استانی نشانی سایت رتبه در ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ رتبه در ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ رتبه در ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۱ shiraze.ir 70923 64816 63825
2 eshiraz.ir 131022 139550 139024
3 shiraz1400.ir 226290 213896 213592
4 darabonline.com 281240 265058 255394
5 ladestan.com 306414 289591 298124
6 kazeroonnema.ir 441528 440690 433086
7 noronline.ir 498445 445139 442613
8 abadehnama.ir 668323 510279 470224
9 khabarparsi.ir 661830 511297 492470
10 asrefars.ir 646072 542990 515946
11 shirazefarda.com 599101 563584 574117
12 salamfasa.com 500130 553664 577689
13 shirazhotels.org 774891 631084 622463
14 diaremamasani.ir 799121 651831 635108
15 http://www.khonjekohan.ir     640392
16 ghariv.ir 821370 710491 720318
17 looleh.ir 769945 784823 781327
18 skyoloom.ir 739439 821243 794148
19 shirazbon.ir 990152 804363 803675
20 asrekazeroon.ir 1030839 1032505 1017090
21 miladelarestan.ir 1170229 1070235 1028213
22 kazeroonkhabar.ir 1189898 1165258 1154414
23 farsfair.ir 896866 1113763 1194949
24 pasinejahrom.ir 1671581 1379146 1261164
25 sobhelarestan.ir 1505869 1346142 1273253
26 shirazagahi.ir 1514739 1329522 1311619
27 kelidfars.ir 2573903 1387927 1341487
28 sccim.ir 1099793 1313411 1344976
29 shirazsms.com 1473846 1362394 1352101
30 shiraz711.ir 2194575 1465751 1363616
31 nedayemarvdasht.ir 1389756 1525615 1580201
32 shenasatour.com 1923318 1640215 1661143
33 jahrom118.com 1573947 1701681 1704218
34 aftabmarvdasht.ir 2258478 1848114 1889280
35 fasaei.ir 1871789 2129542 1955136
36 marvdashtna.ir 2012629 1964176 1961025
37 shirazparkhotel.com 2107403 1963232 1979324
38 peyketadbir.ir 2625665 2027901 1998022
39 peyketadbir.ir 2625665 2027901 1998022
40 hotelchamran.com 2368278 2216840 2071272
41 shahedeghlid.ir 2212206 2025743 2071767
42 larestannews.ir 2185696 2210385 2182709
43 mipc.ir 1754545 2224933 2197778
44 tolounews.com 1747362 2105490 2203713
45 mamasanijavan.com 2962642 2601787 2244885
46 footballshiraz.com 1948484 2214843 2468035
47 neyrizema.ir 3883018 2993719 2569848
48 aftablarestan.ir 4431019 2678501 2642135
49 bakhtegancity.ir 2729840 2944989 2688785
50 heiatsu.ir 2488162 2652769 2753048
51 beyram-kabir.ir 3203739 2745812 2853806
52 shirazmetro.ir 3349956 3139723 3249496
53 arashgroup.ir 4325757 3750883 3307162
54 sajedinneyriz.ir 3994375 3392169 3355739
55 shirazjavanclub.com 3674969 3414971 3380303
56 marvdashtnews.ir 4189429 3458869 3395920
57 neyrizpress.com 2592742 3171942 3470941
58 abadehnews.ir 5156314 3665157 3493049
59 shfarasat.ir 3247677 3597785 3564831
60 jahrompl.ir 4027728 4028090 3611775
61 larsampad.com 3110051 3447333 3614917
62 payamefasa.ir 4022219 3688198 3614993
63 jahromshenasi.ir 3906312 3725769 3662134
64 khoshashiraz.ir 3141076 3330375 3713813
65 darabcement.com 4259371 4279414 3926840
66 newsbakhtegan.ir 4403972 4377102 3947888
67 sh-abadeh.ir 5564480 4609485 3976910
68 sh-abadeh.ir 5564480 4609485 3976910
69 fclidooma.ir 2921538 3714862 4030775
70 salammarvdasht.ir 4633171 4245831 4388610
71 shz.ir 4877233 4525644 4542644
72 jahrom.ir 5202742 4729374 4639991
73 shahrdari-fasa.ir 4800487 4862769 4744944
74 shiraztakhfif.com 7866758 4922790 4779717
75 shirazmashin.com 5932914 4884567 4915247
76 valfajr-j.ir 5609390 5105741 4933828
77 navidshiraz-pub.com 17617023 4955602 4997132
78 farzanegan2shiraz1.ir 6040743 5046763 5013396
79 seez.ir 4133297 4879103 5159473
80 shirazimc.com 5110109 5053166 5204209
81 larcity.ir 4925154 5240952 5319486
82 darabna.ir 2944135 4836349 5331921
83 babooneh.ir 5340397 5229304 5389658
84 abadehtile.com 4989536 5292253 5670305
85 booali.org 6025032 5461908 5673384
86 radepagroup.com 4664676 5318845 5845274
87 larestankohan.ir 5421336 6247882 6000682
88 shiraz-sms.ir 6396812 5727630 6270606
89 eghlidcity.ir 7701994 6238800 6288784
90 marvdashtonline.ir 6278298 6361890 6411773
91 eramhotel.com 6694750 5828557 6456550
92 shirazchessschool.com 17438856 7901451 6502562
93 nvl.ir 5355015 6758080 6590802
94 nvl.ir 5355015 6758080 6590802
95 mstep.co 6028009 6520187 6934502
96 dashtak.com 7549925 6668481 7007815
97 khoshehmarvdasht.ir 6719118 7045881 7107059
98 salamabadeh.ir 5640061 7067829 7129032
99 nnawheel.com 4153926 6133916 7498164
100 kazeroon.ir 10382753 6954076 7714175
101 kazerunpetro.ir 6238609 8686766 8754140
102 shirazchess.com 6260304 9303497 9016871
103 shiraznarjes.ir 7995343 9081804 9140191
104 farzaneganlar.ir 9141621 9299624 9366821
105 beytolah.ir 9583965 10207236 9559391
106 shahedsch.com 16366185 12327864 9924264
107 shirazgold.ir 8290796 10888405 10265769
108 drdogani.com 9181756 9422309 10455072
109 drdogani.com 9181756 9422309 10455072
110 sampadmd.ir 17545883 15321193 11090627
111 fasa1.ir 6763661 11520605 11608862
112 tabiatdost.ir 13060703 10521595 11650270
113 marvdashtcity.ir 15213980 11610524 12211750
114 larestansport.ir 11677474 12258333 12365443
115 firouznews.ir 8326478 11673536 12609459
116 neyrizcement.com 13853443 16607243 12759773
117 jahromshora.ir 13863128 12917471 13021803
118 maktabozahra.com 22782801 14226053 13470736
119 kazeroun.com 18007850 14593125 14699921
120 marvdashtweekly.ir 21437735 14891250 15052594
121 khademeabas.ir 15701761 21442790 17544784
122 313yaran.ir 16096434 19955466 17619382
123 eghlidonline.ir 21296493 21498189 17707025
124 marvdashtfarzanegan-sch.ir 20137250 18886296 19045693
125 mehrvarzanac.ir 22499757 21091518 19213421
126 mehrvarzanac.ir 22499757 21091518 19213421
127 shirazshayanhotel.com 21176149 19647620 19783934
128 abadehcement.com 17633056 19691658 19828757
129 tarm.ir 18154395 19908016 20056192
130 jahromnezam.ir 13419954 14435814 20704200
131 bazargananekazeroon.ir 21335574 20660397 20817795
132 firoozabad.com N/A 23119382 21301427
133 jahromkala.ir 21919121 21484808 21648833
134 ashoraeyan.ir 18267110 21533510 21698761
135 safiranfasa.com 21987032 21552374 21718203
136 fipc.ir 20274701 21586885 21746774
137 shd1.ir 13940473 19601303 21812969
138 shora-eghlid.ir 23394423 22020479 22188570
139 gambi.ir 21232697 22064758 22231008
140 sadafceram.ir 18078194 21455467 22255949
141 118fasa.ir 21972414 22145741 22309354
142 taxijahrom.ir 21748392 22167823 22330913
143 sadafceram.com 20340135 21707910 22448105
144 niazlar.ir 22591874 22794963 22972316
145 dapc.ir 20776151 22815935 22993916
146 hashemizadehedu.ir 15104663 21650138 23017001
147 sh-darab.ir 22815389 24354151 23292162
148 shirazfootball.com 22133402 23611876 23779256
149 kazeroonchess.ir 23516848 23650796 23819741
150 neyrizcity.com 21957081 23688098 23856247
151 nasirisch.ir 23501043 23740749 23914970
152 jahromchat.ir 12556327 21447956 24038014
153 koosha-presch.ir 23449357 23932999 24102220
154 asheghaneahlebeyt.ir 20773355 23963020 24131595
155 neyriz.ir 23830325 23981710 24150233
156 eghlidhonar.ir 23400511 23994061 24160954
157 larmoshaver.ir 23844914 23996190 24163079
158 mamasani1.ir 22785460 24151757 24319416
159 sedayeshargh.com 20182262 23394336 24379665
160 larpedia.ir 24077799 24228428 24388029
161 drdarabpour.ir 24218761 24298639 24452557
162 kazeroonjavan.ir 24250865 24327671 24481909
163 pasargadceram.com 23512630 23646651 24486862
164 fasco.org 20531810 24202808
نام:
ایمیل:
نظر شما:
 
نظرات بینندگان
سـجـّـا د
|
|

۱۳۹۳/۱/۲۰ ۱۴:۳۴

پاسخ

سلام

کسب این افتخار را به مدیریت ، خبرنگاران ، هیئت تحریریه ی سایت آباده نما تبریک عرض میکنم .

جوجو
|
|

۱۳۹۳/۸/۲۶ ۲۱:۳۲

خخخ دادا مگه چندتا خبرنگار داره یدونه بیشتره؟؟؟؟

ناشناس
|
|

۱۳۹۳/۱/۲۱ ۰:۴۶

پاسخ

firouznews.ir
پسر خوب این سایت که ربطی به استان فارس نداره دیدی سوتی دادی!!!

1
|
|

۱۳۹۳/۱/۲۱ ۱:۰۵

لطفا به نشانی زیر مراجعه کنید:
http://www.zagweb.ir/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/15751

حمیدرضا
|
|

۱۳۹۳/۸/۲۷ ۲۰:۰۷

پاسخ

به نواک نشون بده

علی اسدی
|
|

۱۳۹۳/۱۰/۱۹ ۰:۵۳

پاسخ

eghlidcity.ir مال من بود ولش کردم
آخه من که آباده ای هستم
چون تو اقلیدم باید سایت اقلید رو راه بندازم ؟!

test