فیلم : نظر مردم در مورد ازدواج در آباده يكشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۰- ساعت ۱۱:۱۳
نخ نما! يكشنبه ۲۰ تير ۱۴۰۰- ساعت ۱۵:۴۱
حضور کاروان زیر سایه خورشید در شهرستان آباده چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰- ساعت ۱۸:۲۰
اعلام منتخبین شورای شهر شهرستان آباده يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰- ساعت ۱۵:۵۳
دو روز فرصت شکایت داوطلبین شورای شهر يكشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰- ساعت ۱۵:۴۶
پاسخ رئیسی به کشاورز آباده ای چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- ساعت ۱۹:۰۶