کل 103 امروز 0

هواشناسی

۲۴دی
۲ روزِ پر باد در آباده

۲ روزِ پر باد در آباده

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی فارس، روزهای یکشنبه ۲۴ و دوشنبه ۲۵ دی ماه، شهر آباده و ایزدخواست شاهد وزش بادهای شدید خواهد بود.