کل 87 امروز 0

حنا

۲۸آذر
بازسازی جاده آباده حنا
نماینده سمیرم خبر داد

بازسازی جاده آباده حنا

نماینده مردم سمیرم در مجلس بیان کرد: در بحث راهسازی حوزه انتخابیه با تلاش‌های انجام شده موافقت برگزاری مناقصه روکش آسفالت مسیر حنا به آباده از سازمان راهداری کشور اخذ شد و مقرر شده است اقدامات اولیه در این رابطه انجام گیرد و پس از آن عملیات اجرایی آغاز شود.